menu

Trải nghiệm dịch vụ là ưu tiên hàng đầu tại Moneycat Việt Nam.

Nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi khách hàng - Trung tâm tiếp nhận phản ánh của khách hàng sẽ tiếp nhận khiếu nại này và chúng tôi đảm bảo rằng các yêu cầu của bạn sẽ được kiểm soát, xử lý bởi ban quản lý của công ty. 

Khách hàng được bảo vệ bởi tiêu chuẩn và quy định của Luật bảo vệ người tiêu dùng, cũng như các quy định nội bộ của công ty chúng tôi.

Nếu bạn đang gặp các trường hợp sau:

  • Thái độ của nhân viên chưa tốt, sai quy chuẩn.
  • Nhận được nội dung cuộc gọi/tin nhắn khiếm nhã.

Hãy gửi thông tin và đính kèm bằng chứng có liên quan ngay lập tức đến Moneycat.

Lưu ý:

Với những yêu cầu hỗ trợ khác, xin hãy phản hồi tại đây

BẠN ĐANG BỊ XÂM PHẠM QUYỀN LỢI VỚI TƯ CÁCH LÀ KHÁCH HÀNG CỦA MONEYCAT ?

  1. Cung cấp cho chúng tôi những thông tin của bạn qua biểu mẫu.
  2. Trung tâm xử lý khiếu nại, bộ phận pháp lý và chăm sóc khách hàng sẽ xem xét khiếu nại của bạn.
  3. Khiếu nại sẽ được xử lý và phản hồi đến bạn trong tối đa 3 ngày làm việc.
Cho phép tối đa 4 tệp có kích thước lên đến 5 mb mỗi tệp