menu

AI CẦN CÁC KHOẢN VAY VI MÔ VÀ KHI NÀO BẠN CẦN ĐĂNG KÝ?

Các khoản vay vi mô là một hình thức vay đơn giản dành cho những người cần tiền gấp và sẵn sàng trả lại nhanh chóng. Khoản vay vi mô sẽ chỉ dao động từ 300,000 – 3,000,000 đồng trong thời gian 1 tháng. Các khoản vay ngắn hạn này có thể không thể thiếu được trong trường hợp bạn phát sinh các chi phí đột ngột và bất ngờ, chẳng hạn như hư hỏng xe máy giữa đường, chi trả hóa đơn ý tế vào thời điểm không có sẵn tiền.

Sản phẩm tài chính ngắn hạn này sẽ phù hợp với những đối tượng khách hàng nào và khi nào bạn cần đăng ký vay khoản vay nhỏ này?

Những ai cần khoản vay vi mô?

Bất cứ người nào cũng có thể đăng ký sử dụng khoản vay vi mô. Tuy nhiên, sản phẩm tài chính này phù hợp với những người đi vay dưới chuẩn ngân hàng hoặc không có lịch sử tín dụng để sử dụng các loại hình cho vay khác từ tổ chức tín dụng.

Các khoản vay ngắn hạn này là một công cụ tốt giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng vay tiền mặt trong trường hợp khẩn cấp nếu bạn không có các lựa chọn tài chính khác. Ví dụ bạn có thể sử dụng một khoan vay vi mô để giải quyết nhu cầu tài chính tức thời như chi trả hóa đơn y tế, sữa chữa xe máy, đồ dung cấp thiết hoặc các chi phí cấp bách khác.

Khi nào nên đăng ký khoản vay vi mô?

Trước khi xem xét đăng ký một khoản vay vi mô, bạn nên lùi lại và cân nhắc trước các lựa chọn. Hãy tự hỏi bản thân xem nhu cầu hiện tại có phải thực sự là trường hợp khẩn cấp hay không. Các khoản vay vi mô rất hữu ích cho các chi phí khẩn cấp, và không phải là lựa chọn cho các chi phí không cần thiết như mua điện thoại mới hay trả nợ cho một khoản vay khác.

Trong trường hợp đó là chi phí không thật sự cấp bách, bạn có thể chọn các lựa chọn khác như:

Trong trường hợp bạn đã đánh giá tất cả các trường hợp và quyết định chọn đăng ký khoản vay vi mô, bạn hãy chắc chắn rằng mình đã hiểu rõ các điều khoản vay, các loại chi phí và lãi suất phải trả trước khi bạn đăng ký.