menu

BÁO CÁO VỀ VIỆC HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19 (Q2 - 2021)


Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội, MoneyCat và Đối tác cho vay đã ủng hộ sáng kiến ​​giảm lãi suất hoặc phí cho vay đối với khách hàng cá nhân tại MoneyCat bị ảnh hưởng đáng kể bởi COVID-19.

Thông báo về việc hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 được thực hiện vào ngày 17 tháng 6 năm 2021, trên cơ sở Thỏa thuận giữa MoneyCat và Đối tác cho vay về việc hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhằm kịp thời hỗ trợ khách hàng ổn định cuộc sống hàng ngày và khắc phục khó khăn.

Báo cáo hiệu suất hiện tại về tiến độ chương trình Hỗ trợ COVID-19 đã được thực hiện vào Quý 2 năm 2021. Báo cáo này được thực hiện để đảm bảo rằng việc giám sát thực hiện chương trình được thực hiện liên tục bởi Nhóm dịch vụ khách hàng của MoneyCat và để thúc đẩy sự tuân thủ với các yêu cầu Chính sách hỗ trợ COVID-19 bắt buộc. Tất cả các khách hàng yêu cầu hỗ trợ đều được hướng dẫn để hoàn thiện các tài liệu chứng minh cần thiết về tình trạng của họ bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Ảnh 1: Tổng số tiền được hỗ trợ cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trong Quý 2 năm 2021:

This image has an empty alt attribute; its file name is Screenshot_4.jpg

Ảnh 2: Các lý do phổ biến nhất khi yêu cầu được hỗ trợ trong đại dịch:

This image has an empty alt attribute; its file name is Screenshot_1-1024x646.jpg
Phần lớn lý do yêu cầu hỗ trợ là chậm thanh toán do ảnh hưởng của đại dịch.

Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở nhiều nơi trên cả nước, MoneyCat mong rằng tất cả Quý khách hàng và người dân sẽ cố gắng vượt qua thời điểm khó khăn này, giữ sức khỏe và bình an.

*Phụ lục:

Chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 của MoneyCat 2021.

Danh sách khách hàng được hỗ trợ COVID-19 trong Quý 2-2021.

Trân trọng,

Nhóm dịch vụ khách hàng của MoneyCat