menu

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI ĐI VAY KHI BỊ BÁN NỢ

Bán nợ là một trong những hoạt động hợp pháp và thường thấy trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng. Việc rao bán các khoản nợ khó đòi là điều cần thiết nhằm đảm bảo vốn hoạt động của các tổ chức tài chính, thay vì phải dành thời gian theo dõi, quản lý và tổ chức nhân sự cho việc thu hồi nợ với hiệu quả không cao.
Bên cạnh đó, bên mua nợ thường là những tổ chức có điều kiện, khả năng, chuyên môn để thu hồi những khoản nợ đó. Đây đều là những tổ chức có giấy phép kinh doanh thu hồi nợ.
Những ai sẽ bị bán nợ?
Bất kỳ người nào cũng có thể đăng ký sử dụng khoản vay vi mô, nhưng không phải ai cũng thực hiện đúng cam kết hoàn trả khoản vay đúng thời hạn. Nhiều người đi vay cố tình trốn tránh nghĩa vụ hoàn trả khoản vay gây khó khăn cho việc thu hồi nợ của các tổ chức tài chính.
Khi một khoản vay bị bán đi, người đi vay cần hiểu rằng, khoản vay của họ sẽ bị bán kèm với mọi nghĩa vụ và quyền lợi cho bên mua nợ. Nghĩa là từ lúc được bán đi, khoản vay của họ sẽ không còn bất kỳ nghĩa vụ và quyền lợi nào với công ty/ tổ chức cho vay nữa.
Người đi vay có thể bảo vệ quyền lợi của mình như thế nào?
Đối với những ai nằm trong trường hợp bị bán khoản vay, để bảo vệ quyền lợi của mình, người đi vay có thể sự dụng các quyền sau:
  1. Mọi hoạt động nhắc nợ cần tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động nhắc nợ, thu hồi nợ theo quy định tại Thông tư 18/2019/TT-NHNN.
  2. Trường hợp Quý khách của MoneyCat đã thanh toán hoặc phát hiện có hành vi không tuân thủ quy định về thu hồi nợ của bên mua nợ, Quý khách vui lòng liên hệ ngay với Đội ngũ pháp lý MoneyCat tại đây để được bảo vệ quyền lợi chính đáng.