menu

CÁCH TÍNH ĐIỂM TÍN DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

 

Khi đăng ký một khoản vay tại ngân hàng hoặc tổ chức tài chính, người vay có thể nghe đến khái niệm “điểm tín dụng”. Đây là một tiêu chuẩn quan trọng có ý nghĩa quyết định trong việc duyệt khoản vay.

Vậy điểm tín dụng là gì?

Chấm điểm tín dụng là một hệ thống đánh giá khả năng thanh toán của một người. Điểm này sẽ được xây dựng bởi mỗi lần bạn đăng ký khoản vay tại một tổ chức tài chính. Chúng dựa trên việc ấn định điểm cho thông tin nhận được về người vay, sau đó sẽ được chuyển thành số. Một trong những thông tin đó có thể được người vay cung cấp bằng cách điền vào các bảng câu hỏi do tổ chức tín dụng đó phát triển, một số thông tin khác có thể được lấy từ nhiều nguồn khác, như trung tâm tín dụng quốc gia.

Cách tính điểm này được cho rằng dựa trên mối quan hệ giữa dữ liệu xã hội của người đi vay và xác suất không trả được khoản vay. Vì vậy, để đưa ra quyết định phê duyệt khoản, điều rất quan trọng là phải có càng nhiều thông tin càng tốt về người đi vay.

Dựa trên kết quả chấm điểm, các chuyên gia quản lý rủi ro xác định số tiền, lãi suất và thời gian vay. Điểm được cộng lại, và tùy vào điểm tín dụng như thế nào, người vay sẽ được duyệt hoặc từ chối khoản vay.

Các tổ chức tín dụng sẽ phát triển hệ thống tính điểm tín dụng và lãi suất riêng của họ, phù hợp với chính sách tín dụng của công ty và được giữ bí mật.

Một số hình thức tính điểm tín dụng

1. Chấm điểm hành vi

Phương pháp này thường mang tính chủ quan, vì cách tính này đánh giá hành vi và tiếp cận tâm lý người đi vay khi họ đến các chi nhánh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng. Nhiệm vụ của nhân viên là xác định hành vi của khách hàng, đánh giá xem họ có phải là kẻ lừa đảo tiềm ẩn hay không, cũng như tìm hiểu xem người đó có thể hoàn trả khoản vay đúng hạn và đầy đủ không.

2. Chấm điểm trên ứng dụng

Những người sử dụng dịch vụ tài chính đều biết rằng trước khi có thể được vay, họ cần phải điền vào một mẫu đơn đăng ký, trong đó có dữ liệu cá nhân. Mỗi ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng xây dựng mẫu đơn riêng của họ, dựa trên các yêu cầu mà tổ chức đưa ra cho người vay. Các câu trả lời sau đó được ấn định điểm (ví dụ, từ 5 đến 25), được tổng hợp và xác định điểm tổng thể. Số điểm mà khách hàng nhận được càng cao thì khả năng hồ sơ của họ được chấp thuận càng cao. Do đó, người đi vay có lợi khi điền vào càng nhiều thông tin càng tốt.

3. Chấm điểm thu hồi nợ

Trong hoạt động cho vay, việc tính điểm tính dụng dựa trên hoạt động thu hồi nợ rất quan trọng. Thủ tục này nhằm xác định được những người không trả được nợ, đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu trong công ty dựa vào các yếu tố: loại khoản vay, số tiền vay, thời gian trả chậm, mức độ rủi ro không trả được 1 phần hoặc toàn bộ,…

Việc điều chỉnh hệ thống thu thập điểm tín dụng càng tốt thì công việc xử lý các khoản nợ có vấn đề trong công ty tín dụng càng hiệu quả.