menu

CÁCH TỔ CHỨC TÀI CHÍNH NÍU KÉO KHÁCH HÀNG ?

Nhằm giữ được thị trường càng nhiều càng tốt, các tổ chức tài chính đã sử dụng nhiều hình thức tiếp thị khác nhau. Đặc biệt nếu khách hàng có ít hiểu hiết về tài chính sẽ càng dễ bị thu hút bởi các cách tiếp cận này.

1. Bảo hiểm tự nguyện

Các khoản vay thế chấp hầu như đều đi kèm với bảo hiểm nhân thọ bắt buộc cho người đi vay – ngân hàng có nguy cơ không nhận lại được tiền và bắt buộc khách hàng phải mua bảo hiểm. Nhưng có những trường hợp tổ chức áp đặt bảo hiểm cho các khoản vay tiêu dùng, và đây là một gánh nặng tài chính bổ sung cho khách hàng. Trong trường hợp này, người đi vay thường tìm hiểu về sự sẵn có của bảo hiểm trước khi ký hợp đồng vay.

Trong trường hợp cho vay tiêu dùng, lãi suất thực tế sẽ cao hơn đáng kể so với quảng cáo. Số tiền cố định của khoản vay được thêm vào nhiều loại phí, bao gồm cả bảo hiểm. Do đó, trước khi đăng ký vay, hãy đảm bảo rằng hợp đồng vay không có mục bảo hiểm bắt buộc mà bạn phải tự chi trả.

2. Cho vay không lãi suất

Nhiều tổ chức tài chính đang tích cực quảng cáo ưu đãi “Cho vay với lãi suất 0%”. Tuy nhiên, không phải tất cả vàng đều diễn ra như mong đợi. Thường thì đây chỉ là cách chiêu dụ khách hàng, và khi bắt đầu ký hợp đồng, cụ thể là đối với mục “Tính lãi suất cho vay” – khách hàng sẽ tìm hiểu về tất cả các khoản phí ẩn cho việc “cho vay không lãi suất”. Do đó, trước khi vay lãi suất 0%, hãy hỏi xem bạn thực sự phải trả bao nhiêu.

3. Vay thấu chi

Chức năng thấu chi nghĩa là ngân hàng sẽ cho phép bạn chi tiêu vượt quá số tiền có thực trong tài khoản của bạn. Về bản chất, đây là khoản vay được mở không phải trên thẻ tín dụng mà là thẻ ghi nợ. Tùy vào độ uy tín của bạn, ngân hàng sẽ tạm ứng cho bạn một hạn mức tối đa mà bạn có thể chi vượt mức khi số dư tài khoản bằng 0. Mỗi khi bạn chi tiêu vượt mức, ngân hàng sẽ tạm ứng cho bạn và ngân hàng tính lãi suất vay trên số tiền bạn chi tiêu vượt mức đó. Thoạt nhìn, lựa chọn này là an toàn và cần thiết, vì ai mà không cảm thấy thất vọng khi tiền trong thẻ hết sai thời điểm.

Tuy nhiên, rất dễ sa đà. Bạn có thể rút nhiều hơn hạn mức đã đặt mà không hề hay biết. Các ngân hàng cung cấp thấu chi mong đợi một hành động như vậy. Khi số dư của khoản nợ đã quá hạn. Tiền phạt cho mỗi ngày nợ vượt quá hạn mức thấu chi có thể từ 0,3% đến 1% mỗi ngày.

Theo quy định, khoản nợ sẽ tự động được xóa giảm dần mỗi lần tiền được chuyển vào thẻ ghi nợ. Vì vậy, dịch vụ này chỉ thuận tiện và mang lại lợi nhuận cho những người có thu nhập ổn định và những người không cân nhắc việc trả tiền quá mức cho việc sử dụng tín dụng. Ngoài ra, còn có những thứ khác như thấu chi trái phép, rút tiền hoa hồng để đặt hạn mức, sự phức tạp của thủ tục đóng dịch vụ, v.v.

Để tránh hiểu nhầm, trước tiên hãy kiểm tra với nhân viên ngân hàng các điều kiện trên thẻ có thấu chi và tìm hiểu cách vô hiệu hóa thẻ đó nếu cần.

4. Khoản vay chưa đóng

Nếu bạn chưa hoàn trả dù chỉ một phần nhỏ của khoản vay cho ngân hàng, bạn có thể bị phạt trên số dư của khoản nợ. Đồng thời, những người cho vay vô lương tâm có thể hoàn toàn không báo nợ, đợi khi hết thời gian thanh toán bạn mới biết đến sự tồn tại của món nợ này. Số tiền phạt ở các tổ chức tài chính có thể dao động từ 1 đến 3%. Cuối cùng, một khoản tồn nợ nhỏ có thể trở thành một khoản nợ lớn.

5. Cấm trả nợ trước hạn

Một số tổ chức tài chính áp dụng lệnh cấm trả nợ trước hạn, dựa trên thực tế là khách hàng vi phạm các điều khoản của hợp đồng vay. Nhưng theo luật, người đi vay có quyền trả lại tiền trước ngày quy định, thông báo kịp thời cho người cho vay về quyết định đó. Do đó, nếu bạn gặp trong hợp đồng điều khoản về phạt trong trường hợp trả nợ trước hạn thì hãy xem lại điều khoản hoặc chọn công ty khác.