menu

CÓ CÁC KHOẢN PHÍ ẨN TRONG CÁC KHOẢN VAY VI MÔ TRỰC TUYẾN KHÔNG?

 

Trong thời kỳ bùng nổ cho vay tiêu dùng, nhiều người đã phải đối mặt với vấn đề thanh toán các khoản phí ẩn. Hay nói cách khác chi phí của khoản vay khi đăng ký và thực tế khi thanh toán thì chi phí đó lại tăng lên đáng kể. Do không hiểu rõ phải trả bao nhiêu nên nhiều người rất ngại đi vay, cũng như bối rối hoặc bức xúc khi thanh toán khoản vay. Vậy, có những khoản phí ẩn trong các khoản vay do các công ty tài chính vi mô trực tuyến cung cấp không? 

Có các khoản phí ẩn cho các khoản vay trong các tổ chức TCVM trực tuyến không?

Lãi suất của khoản vay phát hành từ các công ty tài chính vi mô cao hơn ở ngân hàng, nhưng thường không có lệ phí ẩn. Người vay có thể tìm hiểu các chi phí trong tương lai trước khi nộp đơn đăng ký vay, sử dụng hình thức chọn số tiền và thời hạn của khoản vay. Biểu mẫu này thường nằm trên trang chính của website công ty.

Những gì người vay cần tìm hiểu trước khi đăng ký một khoản vay trực tuyến?

Điều quan trọng là người vay cần phải đọc kỹ hợp đồng cho vay. Nó quy định rõ ràng tất cả các điều kiện để nhận và thanh toán khoản vay.

Người vay sẽ tìm hiểu khoản lãi và chi phí trước khi nộp đơn đăng ký vay. Để làm điều này, hãy sử dụng biểu mẫu trên trang chính của website công ty. Chọn số tiền và thời hạn cho vay, và con số cuối cùng sẽ tự động xuất hiện.

Luôn chú ý đến các mục ghi chú/chú thích về các chương trình khuyến mãi liên quan đến các khoản cho vay. Đây là nơi chứa thông tin về chi phí thực hay những điều kiện cho khoản vay.

Bất kỳ vấn đề tài chính nào cũng đòi hỏi chúng ta phải cảnh giác. Nhưng để tham gia vào quan hệ tín dụng, người đi vay chỉ nên vay tại những công ty quan tâm đến tính minh bạch của các điều khoản của thỏa thuận và không che giấu giá trị thực của khoản vay.