menu

HẦU HẾT NGƯỜI NGA COI HIỂU BIẾT TÀI CHÍNH CỦA HỌ Ở MỨC TỐI THIỂU


Theo một báo cáo đánh giá về mức độ hiểu biết về tài chính của người dân Nga do trang nghiên cứu về dịch vụ cho vay trực tuyến Robot Seimer (Nga) thực hiện vào tháng 6/2020.
 Theo đó khoảng 34,8% người Nga được khảo sát tự chấm điểm 1 cho hiểu biết về tài chính của mình; 10% người đánh giá là 2; 23,5% người cho rằng kiến thức về tài chính của họ không thay đổi; chỉ có 10,6% người tham gia khảo sát đánh giá kiến thức của họ ở mức 4; và 19,3% người tự cho mình điểm cao nhất.

Nhìn chung, Robot Seimer cho biết, điểm trung bình mà người khảo sát đánh giá kiến thức tài chính của họ vào tháng 6/2020 là 2,7, trong khi con số này vào tháng 4/2019 là 3,1.

Bà Natalia Kovalenko cho biết: “Kiến thức về tài chính rất rộng và phức tạp, kể cả ở các quốc gia đang phát triển, mức độ hiểu biết về tài chính của người dân cũng rất hạn chế. Đó là tại Nga tài chính vi mô đã khá phổ biến với khoảng 6 – 11 triệu người dùng. Tại Việt Nam, mô hình tài chính này vẫn còn khá mới, đó là lý do chúng tôi đang nỗ lực để trao đổi và cung cấp nhiều nhất các kiến thức về tài chính cho người dân tại đây.”