menu

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIẢI QUYẾT KHOẢN VAY MỘT CÁCH TỐT ĐẸP?


Những người đi vay tín dụng tốt có những lúc không thể thực hiện khoản vay theo đúng các điều khoản của thỏa thuận. Tình hình kinh tế trong thời điểm covid rất khó khăn, lãi suất tiền gửi giảm, giá cả tăng cao, tỷ lệ thất nghiệp cũng vậy. Điều này khiến nhiều người đăng ký các khoản vay thường xuyên hơn và vì những lý do tương tự mà người đi vay có nhiều khả năng gặp khó khăn trong việc hoàn trả khoản vay.

Những gì có thể và nên làm nếu bạn không thể trả khoản vay đúng hạn?

Điều quan trọng bạn cần hiểu rằng tình hình không phải là vô vọng. Các công ty tài chính vi mô rất thiện chí đáp ứng nhu cầu của những người vay chân chính. Ví dụ, các công ty tài chính vi mô sẽ cung cấp các dịch vụ gia hạn và tái cấu trúc khoản vay cho khách hàng. Trong trường hợp người vay không thể hoàn trả khoản vay đúng hẹn, họ có thể liên hệ công ty để gia hạn thời gian vay, hoặc trả khoản vay theo từng đợt.

Gia hạn khoản vay là gì và được áp dụng trong trường hợp nào?

Mỗi công ty tài chính vi mô đặt ra các điều khoản gia hạn của riêng mình. Ví dụ, khách hàng vay tại đối tác cho vay của MoneyCat, có thể liên hệ đến công ty để được yêu cầu gia hạn khoản vay khi không có khả năng thanh toán tại thời điểm thanh toán. Một điều đáng lưu ý nữa là khách hàng chỉ được gia hạn khoản vay quá hạn.

Ai phù hợp hơn với phương án tái cấu trúc khoản vay?

Khi người đi vay không thể thanh toán được khoản vay của họ đúng hẹn trên hợp đồng vay tiền, để hỗ trợ khách hàng không bị vi phạm hợp đồng cho vay này, các tổ chức tín dụng vi mô sẽ giúp khách hàng sử dụng dịch vụ cơ cấu lại khoản vay của họ. Có nhiều hình thức cơ cấu nợ như kéo dài thời hạn vay, giảm lãi suất, hay chia số tiền vay thành nhiều phần và hoàn trả theo nhiều giai đoạn,… Dịch vụ này có thể được áp dụng nếu người vay quá hạn thanh toán.

Phải có những lý do chính đáng để được xem xét tái cấu trúc khoản vay, ví dụ như những trường hợp bất khả kháng, mất việc, ốm đau khiến người vay không thể làm việc và nhận lương.

Cần nhắc lại rằng việc tái cơ cấu khoản vay trong mọi trường hợp đều có tác động tiêu cực đến điểm tín dụng của người vay, vì đó là một khoản vay quá hạn.

Điều gì xảy ra nếu người đi vay không trả được và không làm gì với khoản vay đó?

Trong trường hợp này, lãi của khoản vay sẽ được cộng tăng thêm. Tất cả mọi người đều có thể lâm vào những tình huống khó khăn. Tuy nhiên, nếu một người cố tình trốn tránh nghĩa vụ vay của mình thì công ty phát hành khoản vay sẽ buộc phải liên hệ đến các cơ quan chức năng. Ngoài ra, thông tin về nợ quá hạn được chuyển đến các phòng quản lý tín dụng, điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nỗ lực tiếp tục nhận tín dụng từ các ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác của người đi vay. Vì vậy, luôn có cách giải quyết cho các khoản vay quá hạn, chỉ cần thành thật nhìn nhận vấn đề và cố gắng giải quyết, tốt nhất là trong hòa bình.