menu

MONEYCAT NỖ LỰC HỖ TRỢ NGÀNH FINTECH

Thị trường cho vay tiêu dùng Việt Nam hiện vẫn còn một số bất cập do các ngân hàng hoặc công ty tài chính cẩn trọng trong việc cho vay đối với các khách hàng không chứng minh được thu nhập hoặc không có lịch sử tín dụng.

Là một doanh nghiệp fintech hoạt động trong lĩnh vực vay tiêu dùng, MoneyCat đã tích lũy được nhiều thông tin về lịch sử tín dụng và hành vi của khách hàng vay tiêu dùng. Đây là những dữ liệu không thể được tìm thấy từ bất cứ nguồn nào, vì lịch sử tín dụng của khách hàng tại các công ty fintech không được báo cáo cho Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia.

MoneyCat đã sử dụng công nghệ tiên tiến như Big Data và Machine Learning xây dựng được năng lực thẩm định, sàng lọc khách hàng, nhờ đó MoneyCat có thể cung cấp nguồn khách hàng tiềm năng có lịch sử vay nợ tốt cho các tổ chức tín dụng (TCTD) bao gồm ngân hàng và công ty tài chính.

Hiện tại, MoneyCat có nhiều khách hàng đã vay nhiều lần tại MoneyCat và có lịch sử trả khoản vay tốt. Tuy nhiên, qua thời gian, nhu cầu vay của tập khách hàng này trở nên lớn hơn (số tiền vay lớn hơn với thời hạn vay dài hơn). Nhu cầu này không còn phù hợp với mô hình kinh doanh của các đối tác hiện tại của MoneyCat. Do đó, chúng tôi mong muốn hỗ trợ kết nối những khách hàng này với những tổ chức tín dụng có thể đáp ứng được nhu cầu của họ.


Thông qua việc kết nối khách hàng tiềm năng có nhu cầu vay tiền mặt với các tổ chức tín dụng, MoneyCat góp phần thúc đẩy phổ cập tài chính (financial inclusion) cho phân khúc khách hàng chưa sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng (unbanked) tại Việt Nam.

Lợi ích nhận được:
Đăng ký trở thành đối tác của MoneyCat: tại đây

Lưu ý:
  1. Các Khách hàng được MoneyCat giới thiệu cho các TCTD đều là những khách hàng được MoneyCat đánh giá là tốt, đã vay và trả nợ tốt tại MoneyCat. Lý do MoneyCat giới thiệu khách hàng sang các TCTD là những KH này có nhu cầu vay số tiền lớn hơn so với khẩu vị kinh doanh của các đối tác giải ngân của MoneyCat.
  2. MoneyCat chỉ gửi thông tin của khách hàng sang các TCTD sau khi có sự đồng ý của khách hàng.