menu

MONEYCAT THÔNG BÁO PHÁT HIỆN LỖI SAI TRONG EMAIL GỬI ĐẾN KHÁCH HÀNG

05.01.2021
 

Kính gửi Quý khách hàng,
 

Từ khi thành lập đến nay, MoneyCat luôn không ngừng nỗ lực bảo vệ quyền lợi của khách hàng và cung cấp những dịch vụ tốt nhất đến khách hàng.
 

Với thông báo này, chúng tôi xin thông tin đến người dùng nền tảng về lỗi hoạt động được phát hiện trong email gửi đến Quý khách hàng, điều này dẫn đến việc giải thích sai điều khoản và số tiền thanh toán cho 310 khoản vay được phát hành email từ ngày 06/11/2020 đến 28/11/2020.
 

Theo đó, tất cả khách hàng nhận được email sai sẽ nhận được email cập nhập thông tin chính xác vào trước ngày 11/01/2021. Các khách hàng đã đăng ký khoản vay trên website MoneyCat và nhận được email sai sẽ đủ điều kiện để được khấu trừ tất cả chi phí và lãi suất (trong thời hạn khoản vay).
 

* Danh sách các hợp đồng bị ảnh hưởng được công bố tại đây
 

* Danh sách bổ sung các hợp đồng bị ảnh hưởng được công bố tại đây
 

* Đối với Quý báo chí: Để làm rõ vấn đề này và chia sẻ thêm thông tin liên quan đến lĩnh vực P2P, MoneyCat sẽ tổ chức buổi Gặp mặt báo chí vào ngày 08/01/2021.
 

Chân thành xin lỗi Quý khách vì sự bất tiện này!
 

MoneyCat Việt Nam