menu

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID
 I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG :

II. CHỨNG TỪ YÊU CẦU

(có thể bổ sung thêm theo yêu cầu của MoneyCat, tùy từng trường hợp)

  1. Các trường hợp đã và đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung:

2. Các trường hợp sinh sống ở khu vực bị phong tỏa:

3. Các trường hợp thuộc nhóm nghề: dịch vụ, du lịch, quán ăn, giải trí - những dịch vụ không thiết yếu bị mất việc làm, nghỉ không lương , giảm thu nhập: có thể cung cấp một trong các giấy tờ sau, hoặc theo yêu cầu của Công ty

4. Các trường hợp khách hàng chạy xe ôm công nghệ

III. QUY TRÌNH XỬ LÝ

Khách hàng nộp chứng từ yêu cầu + đơn xin hỗ trợ thanh toán do covid (tải tại đây) bằng một trong các hình thức sau:

Dựa trên tính đầy đủ và hợp lý của hồ sơ mà Khách hàng cung cấp, MoneyCat sẽ xem xét từng trường hợp và tiến hành thông báo cho Khách hàng trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ từ Khách hàng.


T.M NỀN TẢNG MONEYCAT

TỔNG GIÁM ĐỐC