menu

TẠI SAO NGƯỜI VAY KHÔNG ĐƯỢC BIẾT LÝ DO ĐĂNG KÝ VAY KHÔNG THÀNH CÔNG?Trong lĩnh vực cho vay, việc giải thích cho khách hàng về lý do họ bị từ chối khoản vay không phải là thông lệ. Tại sao lại như vậy và tại sao các công ty cho vay có thể từ chối một khoản vay?

Các tổ chức tài chính cố gắng ngăn chặn tình trạng gian lận

Một trong những lý do khiến các ngân hàng và các tổ chức tài chính tín dụng từ chối khoản vay đó là do mong muốn ngăn chặn tình trạng gian lận. Ví dụ, trong một số trường hợp, đơn đăng ký vay có thể bị từ chối vì người đi vay không chứng minh được mình có thu nhập cố định. Nếu người đi vay biết được lý do bị từ chối đơn vay này, họ sẽ cố gắng thuyết phục người chủ của mình làm giả giấy xác nhận mức lương để được vay.

Một tình huống khác. Trong số những người thân của người đi vay là đối tượng lừa đảo. Sau khi phát hiện ra, tổ chức tài chính rất có thể sẽ từ chối khoản vay. Bởi vì không có gì đảm bảo rằng người đi vay sẽ vay tiền cho chính mình mà không phải cho người thân đó của họ. Tất nhiên, đây là lý do gián tiếp để từ chối hồ sơ, nhưng ngân hàng phải loại bỏ mọi rủi ro.

Đăng ký thông tin không chính xác trên ứng dụng vay

Nếu một người muốn có được sự tin tưởng của một tổ chức tài chính và nhận được khoản vay tín dụng tại đó, người đó phải cung cấp những thông tin thực tế về bản thân. Tất cả các thông tin mà người vay nhập trong đơn vay sẽ được kiểm tra sau đó. Nếu người vay cung cấp thông tin sai lệch, đơn đăng ký vay của họ sẽ bị từ chối.

Không đáp ứng các yêu cầu vay

Rủi ro cao nhất khi vay trực tuyến là việc người vay không trả được tiền. Các tổ chức tài chính vi mô trực tuyến không yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu chứng minh khả năng thanh toán của mình và mọi hình thức liên hệ với khách hàng đều diễn ra từ xa. Do đó, thông tin khách hàng cung cấp trong ứng dụng trực tuyến sẽ được kiểm tra cẩn thận hơn so với trong ngân hàng.

Các tổ chức tài chính vi mô trực tuyến sử dụng các cách tiếp cận khác nhau để đánh giá khả năng thanh toán của khách hàng. Ví dụ, nền tảng MoneyCat sử dụng hệ thống đánh giá điểm tín dụng tự động. Trên thực tế, quyết định duyệt khoản vay hay không đều do hệ thống đánh giá dựa trên hàng nghìn tham số.

Điểm tín dụng rất quan trọng

Một trong những lý do phổ biến nhất để từ chối các khoản vay là điểm tín dụng không tốt. Nếu trước đây bạn đã từng bị nợ xấu, thì xếp hạng tín dụng của bạn sẽ giảm xuống. Thông tin như vậy được hiển thị trong các văn phòng tín dụng và các tổ chức tài chính có thể nhìn thấy chúng.

Điều đáng chú ý là việc không có lịch sử tín dụng cũng khiến người đi vay bị từ chối khoản vay tại các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính. Tuy nhiên, với hình thức vay tại các tổ chức tín dụng vi mô, người vay có thể vay tiền cho dù chưa có lịch sử tín dụng trước đó. Mặt khác vẫn có lưu ý, nếu người vay không tuân thủ các quy định khi vay và không hoàn trả khoản vay đúng hẹn, sẽ làm ảnh hưởng đến điểm tín dụng của họ tại các tổ chức tài chính vi mô, khiến họ có thể bị từ chối khoản vay cho lần đăng ký tiếp theo.